top of page

暗瘡案例 - 2

January 27, 2020

步入青春期,月經前胸谷胸脹,前額位置更出現週期性含濃的暗瘡, 經治療後,月經來時已沒有任何不舒,前額暗瘡亦同時根治。

IMG_0682.JPG 的副本.jpg
IMG_0682.JPG 的副本.jpg
press to zoom
IMG_1291.JPG 的副本.jpg
IMG_1291.JPG 的副本.jpg
press to zoom
暗瘡案例 - 2: Resources
bottom of page