top of page

皮膚炎症 - 7

August 21, 2020

濕疹突然發作,試過中西治療,效果未如理想。後得好友介紹嘗試轉用自然醫學處理,3星期左右已明顯改善。

皮膚炎 濕疹 痕癢 紅皮症
皮膚炎 濕疹 痕癢 紅皮症
press to zoom
IMG_2644.JPG
IMG_2644.JPG
press to zoom
IMG_2693.JPG
IMG_2693.JPG
press to zoom
IMG_2692.JPG
IMG_2692.JPG
press to zoom
皮膚炎症 - 7: News
bottom of page